OM OSS

Vi leverer en svært sensitiv sensor som måler H₂S-nivåer i landbaserte oppdrettsanlegg. Den skal varsle anleggene når endringer i nivåer skjer. Sensoren skal være statisk, automatisert og kobles opp med anleggets eksisterende systemer online og operasjonssenteret på anlegget slik at kundene får nøyaktig data kontinuerlig. 
Sensoren vår skal kunne kommunisere enkelt til de som oppholder seg på anlegget. Derfor følger det med en plattform i applikasjonsform. Denne plattformen er koblet opp mot Paramate sine sensorer, slik at H₂S verdiene er tilgjengelig til enhver tid. Dette gir oppdretterne en visuell fremstilling av nivåene, og gir mulighet til å reagere ved varsling.
Pilotprosjekt 2022: Grieg Seafood