Paramate

Paramate utvikler en løsning som inkluderer lave, pålitelige og nøyaktige målinger av den giftige gassen hydrogensulfid i oppdrettsanlegg på land.  

Vi har for tiden en hydrogensulfidsensor ute på testing hos Grieg Seafood Rogaland.